شماره تماس:

۰۹۱۳۸۸۲۰۳۲۱ – مسعود محمودی

۰۹۱۶۲۸۰۱۰۰۸ – اکبر جلیل

 

آدرس:

استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردگان،منطقه ارمند، روستای جغد و فارسون